Forældre/værgeattest

Alle kæmpere under 18 år, skal ifølge det nye kampsportscirkulære fra Justitsministeriet, have en underskrevet forældre/ værgeerklæring med sig, når han/ hun skal kæmpe.

Så længe, der ikke findes yderligere regler omkring dette, vil erklæringen være gældende i et år frem, ligesom en lægeerklæring.

Læs alle retningslinjer for forældre/værgeattest her.