Hvordan bliver jeg medlem af DMF?

Hvorfor skal min klub være medlem af DMF?

Som medlem af DMF, støtter du op om dansk Muaythai. Du får mulighed, for at have indflydelse i dansk Muaythai, og har en stemme på vores årlige generalforsamling. Du kan også blive en del af vores bestyrelse.
Vi er medlem og betaler årligt kontingent til IFMA (International Federation of Muaythai Amatuer), som i dag 12. december 2016, er det eneste forbund, som er IOC godkendt.

Dine kæmpere kan deltage ved DM i Muaythai, og kan blive udtaget til landsholdet og komme til internationale turneringer under IFMA, hvor vi også støtter jer. I får billige dommerpakker, hvor du altid er garanteret gode og kvalificerede dommere.

Hvordan bliver min klub meldt ind i DMF?

Et medlemskab i DMF kan inddeles i 3 kategorier:

a. Almindelige medlemmer: Personer som har interesse eller virker for sportens fremme og vil respektere forbundets vedtægter, kan optages som medlemmer.
b. Klubber: Indmeldelse som klub skal ske til bestyrelsen, hvorefter den vil blive behandlet på førstkommende generalforsamling ved afstemning. Godkendes ansøgningen, har klubben adgang til næste års generalforsamling.
c. Æresmedlemmer: Kvalificerede personer eller eksperter, som generalforsamlingen har inviteret til at blive medlem. Kvoten for optagelse af æresmedlemmer er max. 1 om
året. Æresmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Indmeldelse:
1. Ved henvendelse til forbundets bestyrelse.
2. Indbetaling via bankoverførsel til forbundets konto. Det koster 1.500 kr. / året uanset størrelse.

Hent indmeldelse blanket her.

Efter første kontingent betaling, er man at regne som medlem af forbundet.
Ingen nye medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen i det første medlemsår. Disse medlemmer er prøvemedlemmer det første år, hvorefter de skal godkendes til fuldgyldige medlemmer.

Følgende kriterier skal opfyldes for at nye medlemmer kan godkendes:
•Der skal undervises i Muaythai efter IFMAs forskrifter.
•De skal betale kontingent.
•De skal deltage i DMF aktiviteter.

Alle nye medlemmer skal accepteres som prøvemedlemmer på en generalforsamling.

At stille forslag og at afgive deres stemme til generalforsamlingen. Hvert medlem (klub) har 1 stemme på generalforsamlingen uanset størrelse.
Ethvert medlem af forbundet er forpligtet til, at overholde forbundets vedtægter og til enhver tid at gøre sit til at højne Muaythai som idræt og sport.
Ikke at miskreditere forbundets navn og holde dens ære og anseelse i hævd, samt rette sig efter bestyrelsens anordninger i enhver henseende. Brud på disse love
kan medføre øjeblikkelig ekskludering jf. §7 stk. 4.

Udmeldelse:
Udmeldelse skal foregå skriftligt til én af forbundets ansvarlige, og kan kun accepteres, hvis man ikke er i restance.