Muaythai regler på 5 minutter

Regler på 5 minutter
En kamp foregår mellem to personer, af samme køn, vægt og erfaring. Alle kampe skal foregå i en boksering, hvor en kampleder vil lede kæmperne, og sørge for, at alle regler overholdes. Det er tilladt, at slå med knytnæver og albuer, sparke med fødder og skinneben samt knæ, derfor kaldes Muaythai: The art of the 8 limbs. Alle angrebsmål er tilladte, undtagen mod skridt og nakke/ baghovedet. Dog er der særlige regler, der afgrænser dette for nybegyndere og kæmpere under 18 år, i hensigt om at beskytte dem bedst muligt.

Point
Man scorer point, ved at ramme modstanderen med kraftfulde teknikker, som flytter eller bringer ham/ hende ud af balance. Den som scorer flest point i omgangen, tildeles 10 point, taberen får 9 point. Laver man ulovlige teknikker, én eller flere gange, kan dommeren yderligere fratrække kæmperen et point. Når kampen er slut ligges pointene sammen, og den som har flest point, vinder kampen.
Her ses et eksempel på hvordan en dommerseddel kan se ud:

Opdeling af klasser
For at opnå optimal sikkerhed, er brugen af sikkerhedsudstyr påkrævet i alle kampe. Som man stiger både alders-og niveaumæssigt, formindskes brugen af sikkerhedsudstyr. Jo højere man stiger i klasserne, jo flere og længere omgange kæmper man.

• Unge kæmpere under 18 år, opdeles i følgende 4 kategorier:
Børn(6-10 år)            Ingen teknikker mod hovedet er tilladt. Alle kampe herunder er opvisning.
Dreng/ pige (11-12)   Knæ og albuer til hovedet er ikke tilladt.
Kadet (13-15 år)         Knæ og albuer til hovedet er ikke tilladt.
Juniorer (16-17 år)     Knæ til hovedet er ikke tilladt.

*Alle aldersgrupper under 18 år, kan møde hinanden, så længe aldersforskellen er maksimum 2 år. Dog vil reglementet for den yngste kæmper være gældende i sådanne tilfælde.

• Voksne over 18 år opdeles også i følgende 4 kategorier:
Man kan rykke op i en ny klasse når man har:
D-klasse     minimum 1 kamp, maksimum 5 kampe. (Knæ til hovedet er ikke tilladt).
C-klasse     minimum 1 D kamp, maksimum 10 C kampe. (Alle regler er tilladt)
B-klasse     minimum 10 C-klasse kampe. (Alle regler er tilladt, minus benskinner + hjelm)
A klasse   minimum 10 B-klasse kampe. (Alle regler er tilladt, minus benskinner + hjelm + albuebeskytter)

*Man kan som 17 årige søge om dispensation gennem DMF, til at kæmpe seniorklasse. Det vurderes ud fra kæmperens erfaring.
Antal omgange samt tidsintervaller for alle klasser: