Vedtægter

Her finder du DMFs vedtægter. Disse kan betragtes som forenings interne love.

Ligesom de juridiske love regulerer samfundet, er disse vedtægter med til at regulere de interne forhold i DMF. Vedtægterne er brugbare, hvis der skulle opstå uenighed eller konflikter i DMF, og er udarbejdet så de forholder sig til alle tænkelige konflikter. Alle vedtægtsændringer, er altid oppe på en generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor hver stemmeberettiget, har lov til at tale og bruge sin stemme.

Læs alle vores vedtægter her.