Medlemsskab

Som medlem af DKMF støtter du op om dansk thaiboksning. Du får mulighed for at have indflydelse i dansk thaiboksning og har en stemme på vores årlige generalforsamling. Du kan også blive en del af vores bestyrelse.
Vi er medlem af og betaler årligt kontingent til IFMA (International Federation of Muaythai Amateur).

Som klubmedlem kan:

 • jeres kæmpere deltage ved DM i Muaythai.
 • jeres kæmpere blive udtaget til landsholdet.
 • jeres kæmpere komme til internationale turneringer under IFMA, hvor vi også støtter jer.
 • I får billige dommerpakker, hvor I altid er garanteret gode og kvalificerede dommere.

Typer af medlemskaber

Almindelige medlemmer
Personer, som har interesse eller virker for sportens fremme og vil respektere forbundets vedtægter, kan optages som medlemmer.

Klubber
Indmeldelse som klub skal ske til bestyrelsen, hvorefter ansøgningen vil blive behandlet på førstkommende generalforsamling ved afstemning. Godkendes ansøgningen, har klubben adgang til næste års generalforsamling.

Æresmedlemmer
Kvalificerede personer eller eksperter, som generalforsamlingen har inviteret til at blive medlem. Kvoten for optagelse af æresmedlemmer er max. 1 om året. Æresmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Indmeldelse

 1. Send nedenstående blanket udfyldt til forbundets bestyrelse.
 2. Der bliver oprettet en profil via MyFightbook, som er DKMF’s medlemssystem.
 3. Det koster 1.500 kr./året uanset størrelse.

Efter første kontingent betaling er man at regne som medlem af DKMF.
Ingen nye medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen i det første medlemsår. Disse medlemmer er prøvemedlemmer det første år, hvorefter de skal godkendes til fuldgyldige medlemmer.

Følgende kriterier skal opfyldes, for at nye medlemmer kan godkendes:
 • Der skal undervises i Muaythai efter IFMAs forskrifter.
 • Der skal betales kontingent.
 • Der skal være aktiv deltagelse i DKMF’s aktiviteter.

Alle nye medlemmer skal accepteres som prøvemedlemmer på en generalforsamling.

DMF stiller følgende betingelser for medlemmer af DKMF:
 • Medlemmer kan stille forslag og afgive deres stemme til generalforsamlingen. Hvert medlem (klub) har 1 stemme på generalforsamlingen uanset størrelse.
 • Ethvert medlem af forbundet er forpligtet til at overholde forbundets vedtægter og til enhver tid at gøre sit til at højne Muaythai som idræt og sport.
 • Medlemmer må ikke at miskreditere forbundets navn og skal holde dens ære og anseelse i hævd, samt rette sig efter bestyrelsens anordninger i enhver henseende.
 • Brud på ovenstående kan medføre øjeblikkelig ekskludering jf. §7 stk. 4.

Udmeldelse

Udmeldelse skal foregå skriftligt til ét af forbundets ansvarlige og kan kun accepteres, hvis man ikke er i restance.